El pagament de quotes dels membres de ple dret de l’Assamblea Nacional Catalana a l’exterior tenen un règim diferent als dels membres de ple dret registrats a Catalunya (nacional) o regions dels Països Catalans fora de Catalunya.

 

Aquest règim de pagament de quotes dels membres de ple dret de l’ANC a l’exterior és el següent:

 

  • Cada Assamblea Exterior (AE) informa als seus inscrits com han de pagar les quotes i s’encarrega del control d’aquesta recaptació. (llistat de Assamblees Exteriors i emails de contacte)

  • Cada cop que es rebi una nova inscripció l’AE comunicarà al nou inscrit el sistema de pagament.

  • El pagament de les quotes es pot fer, segons el que estableixi cada AE, mensualment, semestralment o anualment, sempre que es faci a l’avançada. Els membres seran de ple dret fins a la finalització del termini escollit, quan hauran de tornar a fer el pagament.

  • Si residiu a l’exterior i NO esteu inscrits en cap Assemblea Exterior heu de pagar les quotes de membre de ple dret directament al Consell de les Assemblees Exteriors de l’ANC. En aquests moments aquest pagament es pot fer via PayPal o per domiciliació bancària. Aquestes quotes seran utilitzades per activitats a nivell global i despeses extraordinàries de les Assemblees Exteriors.

    Utilitzeu també aquest l’enllaç de PayPal si la vostra Assemblea Exterior us ha indicat que podeu pagar per aquesta via. En aquest cas, el 100% de la quota serà destinada a les activitats de la vostra AE.

[xyz-ihs snippet=”PagamentQuotes”]